Μελέτη ανέγερσης 14όροφου κτιρίου με 3 υπόγεια.

Τελική Δαπάνη έργου:
22.000.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
12 μήνες

Ολοκλήρωση:
2000