Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε σε αυτόν  τον ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, σας παρακαλούμε  να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας.

Ο όρος ” ΕΛΜΕΚΑ” ή  “Εμείς” αναφέρεται στην ΕΛΜΕΚΑ M.E.Π.E., ιδιοκτήτη του ιστοτόπου  με έδρα την Γλυφάδα στην Ελλάδα με αρ. ΓΕΜΗ 124092101000. Ο όρος “Εσείς” αναφέρεται στον χρήστη ή τον θεατή του ιστοτόπου μας.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

  • Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής του ιστοτόπου είναι μόνο για τις γενικές πληροφορίες και τη χρήση σας. Μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
  • Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτό τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλες οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού του ιστοτόπου πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
  • Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες οι οποίες μας ανήκουν ή νομίμως μας έχουν εκχωρηθεί. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τη σχεδίαση, τη διάταξη, την εμφάνιση, την παρουσίαση και τα γραφικά. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται εκτός μόνο με βάση την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
  • Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται  να εγείρει αξίωση αποζημίωσης ή  και  να στοιχειοθετεί  ποινικό αδίκημα.
  • Από καιρό σε καιρό, αυτή η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για να διευκολύνουν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν σημαίνουν ότι εγκρίνουμε τους ιστοτόπους. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστοτόπου.
  • Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και οι τυχόν διαφωνίες που απορρέουν από τη χρήση αυτού του ιστοτόπου υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας.

Αποποίηση ευθυνών

Η ΕΛΜΕΚΑ παρέχει αυτό τον ιστότοπο στη βάση του «ως έχει» και δεν δημιουργεί ουδεμία εκπροσώπηση ή εγγύηση  καθ’ οιονδήποτε τρόπο  σε αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, αποποιούμενη επίσης όλες τις τυχόν εκπροσωπήσεις ή και εγγυήσεις. Επιπλέον, η  ΕΛΜΕΚΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό των πληροφοριών και των σχετικών γραφικών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΛΜΕΚΑ για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή σφάλμα αποκλείεται ρητά στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ούτε η ΕΛΜΕΚΑ ούτε οι υπάλληλοί της ή άλλοι εκπρόσωποί της δεν θα ευθύνονται για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Το παρόν άρθρο είναι μία καθ’ ολοκληρία αποποίηση  της ευθύνης που ισχύει για όλες τις τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους ήθελε προκύψουν, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά  μπορεί να είναι π.χ.  άμεσες, έμμεσες  ή επακόλουθες ζημιές, απώλεια δεδομένων, εισοδήματος ή κέρδους, απώλεια ή ζημία σε περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις τρίτων.

Η ΕΛΜΕΚΑ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο σε κανέναν ιστότοπο στον οποίο υπάρχει σύνδεσμος υπερκειμένου στον παρόντα ιστότοπο. Οι σύνδεσμοι παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Oι πληροφορίες και οποιοδήποτε  άλλο περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου είναι μόνο για γενικές οδηγίες. Δεν θα πρέπει να ενεργείτε ούτε να αποφεύγετε να ενεργείτε με βάση αυτές τις πληροφορίες. Θα πρέπει να λαμβάνετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών ποικίλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις και οι νόμοι και οι κανονισμοί αλλάζουν σε τακτική βάση.

Ενώ ο δημιουργός του ιστοτόπου και η ΕΛΜΕΚΑ έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόντα ιστότοπο είναι σωστές, ούτε ο δημιουργός ούτε η  ΕΛΜΕΚΑ θα ευθύνονται για ζημιές (όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά  είναι π.χ.  ζημιές με αποτέλεσμα την  απώλεια επιχειρήσεων ή την απώλεια κερδών) που προκύπτουν από  κάποια σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως από οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που λαμβάνεται σαν αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών αυτού του ιστοτόπου.

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε τους « Όρους και Προϋποθέσεις» μας. Αν θέλετε τώρα να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, κάντε “κλικ” παρακάτω.

Πίσω στην αρχική σελίδα