Επίβλεψη κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
570.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
18 μήνες

Ολοκλήρωση:
2003