Επίβλεψη των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την ανέγερση Οκταώροφης οικοδομής Δέκα διαμερισμάτων με Pilotis – 7 θέσεις Parking και Δέκα αποθήκες στο υπόγειο στο κέντρο της Αθήνας.

Τελική Δαπάνη έργου:
1.350.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
20 μήνες

Ολοκλήρωση:
2009