Επίβλεψη κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
1.300.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
36 μήνες

Ολοκλήρωση:
2003