Επίβλεψη κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
15.500.000€

Διάρκεια Εργασιών:
18 μήνες

Ολοκλήρωση:
2004