Η Ελμέκα εναρμονιζόμενη πλήρως στις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας μελετά, κατασκευάζει και συντηρεί Ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές που έχουν προκύψει από καινοτόμες λύσεις στις οποίες εφαρμόζονται τεχνολογίες αιχμής που μοναδικό σκοπό έχουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Ελμέκα προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εφαρμόζοντας σχετικές τεχνολογίες υιοθετώντας την παγκόσμια τάση για πράσινη ενέργεια. Χάρη στην ισχυρή έρευνα, νέες τεχνολογίες πράσινης ενέργειας υπάρχουν παντού, μειώνοντας την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Ελμέκα στοχεύοντας πάντα στη χρυσή τομή μεταξύ κόστους και άνεσης εξειδικεύουμε για κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά την πρότασή μας και προτείνουμε λύσεις που οδηγούν στο βέλτιστο για αυτόν αποτέλεσμα.

Η Ελμέκα συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες που στόχο  έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχουν πολύ μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον από ότι τα ορυκτά καύσιμα.

Η Ελμέκα χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων προκειμένου να εκμεταλλευθούμε την ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά κύτταρα, τα οποία συλλαμβάνουν το ηλιακό φως και το μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα οφέλη της Ηλιακής ενέργειας τα  χρησιμοποιούμε  επίσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού, εκμεταλλευόμενοι  παράλληλα τον  φυσικό φωτισμό ακολουθώντας την σύγχρονη αρχιτεκτονική για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στις Ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές αξιοποιούμε όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν, όπως Γεωθερμία, Ηλιακά, Φωτοβολταϊκά, ανάκτηση θερμότητας κλπ.