Μελέτη – Επίβλεψη οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή τριών ανεξάρτητων κατοικιών, τριών επιπέδων η κάθε μία και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 5.000 m2, στο Λειβάδι του Δήμου Αράχωβας.

Προϋπολογισμός έργου:
700.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
24 μήνες