Ανέγερση τριώροφης οικοδομής με υπόγειο.

Τελική Δαπάνη έργου:
450.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
24 μήνες

Ολοκλήρωση:
2001