Ανέγερση 3όροφης μονοκατοικίας με υπόγειο.

Τελική Δαπάνη έργου:
370.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
24 μήνες

Ολοκλήρωση:
2008