Αποπεράτωση – Αναδιαρρύθμιση τριώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο και πισίνα στα Καλύβια Αττικής.

Προϋπολογισμός έργου:
290.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
20 μήνες