Μελέτη – Επίβλεψη οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή δύο ανεξάρτητων κατοικιών, τεσσάρων επιπέδων η κάθε μία και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 5.000 m2, στην κοινότητα ΑΛΜΥΡΗ του νομού Κορινθίας.

Προϋπολογισμός έργου:
650.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
24 μήνες