Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την εκσκαφή και διαμόρφωση υπόγειου χώρου σε βάθος 40m ως χώρου ασφαλούς αποθήκευσης τοξικών ουσιών σε χώρο που διέθεσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Λαύριο.

Τελική Δαπάνη έργου:
320.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
12 μήνες

Ολοκλήρωση:
2010