Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης Blagoevgrad στην Βουλγαρία η οποία έχει πληθυσμό 110.000 κάτοικους.

Τελική Δαπάνη έργου:
2.850.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
4 χρόνια

Ολοκλήρωση:
2010