Επίβλεψη των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την μερική ανακαίνιση σε περισσότερα από 230 καταστήματα της WIND σε όλη την Ελλάδα.

Τελική Δαπάνη έργου:
2.500.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
7 μήνες

Ολοκλήρωση:
2008