Επίβλεψη όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή του Στεγάστρου η οποία στηρίχθηκε στη λογική, της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας αφού κατασκευάστηκε με τους κανόνες της βιοκλιματικής συμπεριφοράς ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.
Επιτεύχθηκε λοιπόν ο στόχος της μέγιστης εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας αφού τόσο ο φωτισμός όσο και ο αερισμός – δροσισμός του ενιαίου χώρου των 14 στρεμμάτων επιτυγχάνεται αποκλειστικά με φυσικό τρόπο.
Σαν επιστέγασμα της φιλικής προς το περιβάλλον σύγχρονης κατασκευής είναι ότι ακόμη και τα παραγόμενα από τη χρήση του χώρου λύματα οδηγούνται μετά από δευτεροβάθμια επεξεργασία σε υπεδάφια διάθεση.

Τελική Δαπάνη έργου:
4.070.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
3 έτη

Ολοκλήρωση:
Ιούλιος 2012