Η ΕΛΜΕΚΑ ως ειδική  στον τομέα της πληροφορικής παρέχει  άρτιες τεχνικές για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη συντήρηση μιας ευρείας ποικιλίας συστημάτων πληροφορικής.

Η ΕΛΜΕΚΑ εστιάζει κυρίως στην ανάλυση και διαμόρφωση των δικτύων υπολογιστών, τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και συστημάτων, τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, τον έλεγχο της πληροφορικής και τη διαχείριση ιστού. Μπορεί επίσης να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών και να ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησής των, απλοποιώντας τη ροή εργασίας τους  ή  με την αναβάθμιση των υποδομών.

Μεταξύ των βασικών καθηκόντων της  ΕΛΜΕΚΑ είναι η άμεση διαχείριση διακομιστών, η βελτίωση της δομής και των υπηρεσιών, η βελτιστοποίηση των επιδόσεων και της κλιμάκωσης και η μακροχρόνια συντήρηση.

Η ΕΛΜΕΚΑ εξασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το δίκτυο και της συνολικής ροής δεδομένων, καθώς και την ασφάλεια πληροφοριών που προστατεύει την υποδομή από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την παραβίαση δεδομένων, με πολιτικές ελέγχου πρόσβασης και στρατηγικές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Η ΕΛΜΕΚΑ μπορεί να παρέχει λύσεις hardware και software, καθώς και υποστήριξη IT για διακομιστές, σταθμούς εργασίας και VoIP τηλεφωνία, είτε με σύμβαση ορισμένου έργου, είτε μέσω μακροπρόθεσμης σύμβασης, διασφαλίζοντας την  καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την εταιρεία σας.