Η Eλμέκα μέσω της ορθής Λειτουργίας & Συντήρησης όλων  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  δημιουργεί τεράστια αξία για τις επιχειρήσεις των πελατών μας.

Οι άνθρωποι της Eλμέκα αναπτύσσουν στρατηγικές συντήρησης που μειώνουν τις βλάβες για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και αποτρέπουν περιττές επισκευές ή και αντικαταστάσεις του εξοπλισμού. Ο βασικός στόχος παραμένει η καλά προγραμματισμένη συντήρηση που εμπίπτει σε δύο κατηγορίες σε όλα τα προγράμματα O & M: Προληπτική συντήρηση η οποία προγραμματίζεται συντήρηση που πραγματοποιείται τακτικά σε εξοπλισμό που βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση λειτουργίας και Προγνωστική συντήρηση που είναι η χρήση τεχνολογίας για τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων προκειμένου να προβλεφθεί εγκαίρως ο προγραμματισμός της συντήρησης.

Η Eλμέκα , λόγω των καθημερινών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις των πελατών μας και τα συστήματά των και τον εξοπλισμό των για την επίτευξη της προβλεπόμενης λειτουργίας τους, επιτυγχάνει το στόχο που πρέπει να είναι η σχεδίαση  μιας καλά ολοκληρωμένης στρατηγικής συντήρησης. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν τη διαχείριση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας όπως οι Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το Φυσικό Αέριο, συστήματα HVAC, το κέλυφος του κτιρίου, η διαχείριση των λυμάτων, τα συστήματα ασφαλείας κλπ.

Η Eλμέκα , με την εις  βάθος προγραμματισμό της συντήρησης, επτά ημέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο δημιουργεί την αιτία που οι πελάτες της: Νοσοκομεία, Μουσεία, βιομηχανία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την εμπιστεύονται.