Είδος εργασίας:
Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας έγινε μία εκτενής παρέμβαση σε όλα τα δίκτυα αεραγωγών στο κτίριο Α του Πύργου Αθηνών (το υψηλότερο κτίριο της Ελλάδος)με την τοποθέτηση 88 συνολικά Vav τηςTROX για την αποκοπή των δικτύων κλιματισμού στους ορόφους που προσωρινά δεν χρησιμοποιούνται. Παράλληλα αναβαθμίστηκε το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του κτιρίου προκειμένου να ενσωματωθούν οι απαραίτητοι αυτοματισμοί για την εύρυθμη και σε πλήρη ισορροπία λειτουργία του κλιματισμού.

Τελική Δαπάνη έργου:
85.000€

Διάρκεια Εργασιών:
5 μήνες

Ολοκλήρωση:
Μάιος 2012